Disclaimer

Wij stellen de informatie op deze website met grote zorg samen, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen we niet instaan.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Liones zijn de de Algemene Voorwaarden Informatietechnologie van toepassing. U kunt deze hier in PDF-formaat downloaden.

 

© Liones 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Liones worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Afbeelding

'Seven'
Polakweg 7
2288 GG Rijswijk (ZH)
T (070) 319 19 23
F (070) 319 38 25
E info@liones.nl

Helpdesk
T (070) 319 39 78
E helpdesk@liones.nl

Postbus 1032
2280 CA Rijswijk (ZH)

 Afbeelding   Afbeelding   Afbeelding   Afbeelding

Route per OV
Route per auto