Privacy statement

Dit is de website van Liones B.V.
Ons bedrijfsadres is Polakweg 7, 2288 GG Rijswijk
Ons postadres is Postbus 1032, 2280 CA Rijswijk
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 27163982
Ons B.T.W.-nummer is NL 8079 34 926 B.01

Liones B.V. (hierna: Liones) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Liones en de door contactaanvragen, nieuwsbriefabonnees en whitepaper downloads verstrekte persoonlijke informatie (hierna te noemen: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens (WBP)

Liones verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking van Persoonsgegevens

Liones behandelt de Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Liones verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via het contactformulier, het abonneren op de nieuwsbrief, inschrijven voor workshops, solliciteren op vacatures en bij het downloaden van de Liones whitepapers. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen eenmalig op de hoogte te houden van Liones producten, dienstverlening en activiteiten. Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief kunt u periodiek op de hoogte gehouden worden. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Liones hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@liones.nl of een brief te sturen naar Liones, Polakweg 7, Postbus 1032, 2280 CA Rijswijk Zuid-Holland. Liones verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Welke cookies gebruikt Liones

De website www.liones.nl plaatst cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan de Liones website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van de Liones website functioneren wellicht niet goed zonder cookies. Verder worden de cookies gebruikt om het internetbezoek te monitoren, hierdoor kan Liones nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht en welke pagina’s ze bekeken hebben. Liones kan deze data niet herleiden tot een IP-adres, pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Liones website en hun functionaliteit.

Functionele cookies

Voor het plaatsen van deze cookies is geen expliciete toestemming nodig.

Toestemmingscookie: __lcc_result

Om uw voorkeur op te slaan of de specifieke cookies geplaatst mogen worden of niet is een toestemmingscoockie nodig, de __lcc_result cookie. De cookie gaat na of de cookie-melding aan u is getoond en slaat uw voorkeur op. Indien u geen toestemming geeft voor onze specifieke cookies zal in deze cookie enkel uw voorkeur worden bewaard en zal er geen spraken zijn van tracking of plaatsing van cookies benoemd onder “specifieke cookies” in deze privacy statement.

Opslagperiode:
__lcc_result: geldig tijdens de sessie indien ‘specifieke cookies’ zijn afgewezen en 2 jaar na plaatsing indien ‘specifieke cookies’ worden geaccepteerd of na een update.

Specifieke cookies

Deze cookies worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc en __utmz

Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Liones kan met Google Analytics een verscheidenheid aan rapporten weergeven met informatie over hoe bezoekers omgaan met de website. Op basis van deze informatie kan Liones de website verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.

Opslagperiode:
__utma: 2 jaar na plaatsing of een update
__utmb: 30 minuten vanaf plaatsing of een update
__utmc: geldig tijdens de sessie
__utmz: 6 maanden na plaatsing of update

Beveiliging

Liones heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de websites van Liones zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Liones kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy statement van de desbetreffende website te lezen.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen:

Per email: info@liones.nl
Per telefoon: 079-3191923
Per fax: 070-3193825
Per post: Postbus 1032, 2280 CA Rijswijk Zuid-Holland
Via het contactformulier

Wijziging van het privacy statement

Liones behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Liones adviseert u regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.